Faktorer för en bra dränering

Dränering av din husgrund
February 13, 2019

Ett hus och dess grund är ständigt utsatt för attacker utifrån. Fukt och vatten försöker sippra igenom och förstöra ytan. När det kommer längre in så kan det lätt bildas mögel och själva grunden kan även bli helt förstörd. Därför är det mycket viktigt att dränera väl så att ingen fukt samlas runt huset.

Vikten av ordentlig dränering

En sådan enkel sak som stuprör kan göra stor skillnad för en byggnad. De leder vattnet bort från huset, så att det inte bildas fukt. Dränering bygger på en liknande princip. Vattnet ska bort, och likaså all fukt. Därför bör marken göras luftig, så att vattnet lätt kan rinna bort.

Detta kan man dels göra genom att blanda upp lerjorden med grus. Det finns bra dräneringsgrus som släpper igenom vattnet. Detta kan sedan bytas ut efter några år, då det ändå är dags för att förnya dräneringen.

Ett annat sätt är genom att lägga ner dräneringsrör som leder vattnet bort. Dessa rör bör ligga en bra bit under grunden så att inget vatten kan komma åt underifrån. Har du källare så kan det alltså bli rätt så djupa hål som måste grävas. Det är ett hårt arbete men ett som verkligen lönar sig. Allt detta görs naturligtvis lättast av en professionell firma som har all utrustning och de maskiner som behövs.

Behövs det alltid dränering?

Det finns olika sorters jordmån och en del släpper helt naturligt igenom vattnet riktigt effektivt. I dessa tillfällen så kan du klara dig utan dränering. Det är dock en risk, och de flesta väljer att i alla fall vidta någon form av åtgärder. Du kan alltid ringa en dräneringsfirma och be dem inspektera området runt huset.

Renovation STOCKHOLM

Fukt i källare eller väggar är ingenting att leka med. Det kan leda till sjukdomar och allergier, samt förstöra ditt hus. Som med allt annat underhåll så lönar det sig i längden att göra en riktigt bra dränering stockholm. Att få bort allt vatten och leda det någon annanstans.

Praktiskt med dränering

Ofta så läggs en sorts matta mot husgrunden, med små piggar på. De skapar ett tomrum mellan huset och jorden runt omkring, där luft kan cirkulera. Detta tillåter eventuell fukt att torka upp så det hela tiden är torrt i huset. Dränering är något som gör att du kan sova tryggare i vissheten om att ditt hus kommer att stå stadigt i bra många år till.

Vill du bli uppringd? Lämna ditt telefonnummer här