En kista full med vatten

Dränering av din husgrund
February 13, 2019
Dränering är grunden till husets framtid
April 27, 2019

När det regnar eller snöar på ditt tak så kommer det vatten som måste ta vägen någonstans. Detta system kallas för dagvatten. Dagvattnet är en del i ett viktigt nätverk som leder vattnet bort till den sjö eller hav som ligger närmast där du bor.

Stenkistan

En stenkista är precis som det låter, den är nämligen tillverkad av hård sten och är ett alldeles utmärkt sätt att välja framför det kommunala dagvatten systemet. Många kommuner idag har inte tillräckliga resurser i sitt system, och kan inte täcka upp massiva mängder från regn och smält vatten som snön skapar. Dessutom har inte vissa kommuner råd att rusta upp sina krasst gamla system. Det är nu många kommuner som vill att vi ska ta hand om vårt dagvatten själva. Då kommer vi inte i längden att inte nöta på kommunens reningsverk.

Införskaffa en stenkista som hjälper till att knuffa bort vattnet som kommer att hamna tillbaka i din mark. Dagvatten behöver varken silas eller renas fri från smuts utan du kan med gott samvete låta vattnet beblandas med ditt dränerings dike. Du behöver inte alls vara bekymrad över att vattnet kommer att sprudla fram helt okontrollerbart i din trädgård med en stenkista. Denna kista är finurlig och reglerar flödet så att det inte skapar översvämningar. Vattnet rinner enklast bort från huset om man placerar stenkistan på en plats där gravitationen hjälper till att leda vattnet till den korrekta vägen.

Om du har grannar som bor i närheten av dig så bör ni komma fram till vad stenkistan ska placeras, så att inte ditt vatten helt plötsligt hamnar fel. Det kan ju försämra din relation med dina grannar på ett väldigt negativt sätt. Undvik detta problem så att alla kan trivas och bo tillsammans med varandra.

Spara in på dina pengar

Det är ekonomisks lyckokast att installera en stenkista i din villa. Du slipper ju helt att göra en dyr och bökig uppgrävning av hela tomten. Du måste dock ha en smart plan för hur vattnet ska transporteras bort från stenkistan. Om du inte skulle ha någon mästerlig plan på lut, så kan den dränerings firma som du har anlitat att hjälpa dig med att fundera ut vad som skulle passa bäst på just din tomt. Dränering stockholm firman kan också se om du bara är i behov av en stenkista eller så kallad dagvatten kassett. I vissa fall måste man sätta in det kommunala vatten systemet och gräva breddavlopp eller ett dike som kan leda vattnet vidare med dräneringsrör. Gör dig själv en björntjänst och markera ut på tillexempel ritningar över din tomt vad rören är placerade exakt under marken. Det är väldigt
användbart för framtiden om du skulle behöva byta ut rören eller om en skada har uppstått. Vid lerig mark kommer inte en stenkista att fungera på det sätt som det är tänkt. Då kommer vattnet att samlas ihop och bli som en liten pool.

Den praktiska dagvattenkassetten

Vad är en dagvattenkassett? Jo, det är en praktisk kista som fungerar nästan som en stenkista. Men den här modellen är betydligt nättare och väger inte alls lika mycket som en stenkista gör. Kassetten placeras i en sandfångbrunn. Vattnet tränger på ett lätt sätt ned i marken och går sedan ut i grundvattnet. Det är enkelt att gräva ned en kassett och det är ett arbete som en privat person kan klara av att fixa på egen hand. Men om du skulle känna dig minsta osäker så rådfråga en dränerings firma som kan svara på alla dina frågor.När du behöver ett möte kan du behöva ett snyggt konferens rum för att göra detta perfekt.

Vill du bli uppringd? Lämna ditt telefonnummer här