Dränering är grunden till husets framtid

En kista full med vatten
April 20, 2019
Faktorer för en bra dränering
May 6, 2019

En dränering är inte bara bra för din husgrund utan även hjälper till att bidra till din trivsel och hälsa i huset som du bor i. Dräneringen är mycket viktigare för hälsan än vi tror. Den behövliga dräneringen ska förebygga fuktskador som leder till mögelangrepp som i sin tur kan leda till sjukdomar för oss människor. Med en god dränering får väggarna i källaren en jämnare temperatur som ger en stabil varm luft som i sin tur bidrar till att kostnaderna för elförbrukningen minskar. Så att dränera sitt hus ger många positiva bidragande faktorer till ditt boende.

Lämna dränering till proffsen

Dränering Stockholm

Det har länge varit på högsta modet att man ska vara en händig person som fixar precis allt i sitt hem. Vi ska gärna måla om huset, snickra ihop våra möbler och lägga vårt tak själva. Men det finns saker som vi inte helst bör vara så händig med. Det hela handlar inte om att förbjuda någon att inte vara en amatör Kirchenstiger som gör om rum med både stil och vacker estetik. Men när det kommer till dränering så är det allra bäst att anlita en dränerings firma. Att bara börja att ta fram en spade eller hyra en grävskopa och börja med att gräva runt huset kommer att ta mycket kraft och energi. Dessutom måste man veta var rören sitter i marken så att inte dom blir totalt skadade. Proffsen vet
hur man ska installera allt på ett korrekt sätt och har kunskapen som du saknar. Men det hela blir ju mycket billigare om man utför en dränering om man utför hela operationen själv, anser många. Det kan vara en sanning om du vet vad du gör och kanske har snappat upp kunskaper från tidigare dräneringar som du kanske har varit med och utfört. Om något går snett med den dränering som du själv utfört, så kommer det att kosta dig dyrt. Så gör det klokast valet i att anlita en duktig dränerings firma så får du och ditt hus det som verkligen behövs.

Problem som måste lösas vid en dränering

Man ska totalt undvika att ansluta dina stuprör till dräneringsrören. Annars kommer regnvatten att skapa översvämningar av bibliska mått. Det vill du helst undvika och det kan också vara så att din anlitade dränerings firma måste gräva djupare än vad ni trodde från den allra början. Då måste man föra vattnet till en dränerings brunn och sen måste man få upp vattnet till kommunens dagvattensystem. Eller så kan man lösa problemet med att använda sig av stenkistor. Dräneringsrör ska alltid ha en viss lutning så att dräneringen ska fungera som det ska.
Spillvattenrör brukar också anslutas till kommunens avloppsystem. Det är där som vatten från våra inomhusavlopp som från köket och badrummet hamnar. Spillvattenrör är väldigt viktigt att det fungerar och det är tyvärr vanligt att dessa rör blir fel installerade och går sönder. Det är ett så pass utbrett problem att man har räknat ut att samhället får vattenskador för två miljarder kronor varje år.
Det finns en rad med olika pumpar som använd vid en dränering. När det regnar för mycket är det bra att det finns pumpar som tar hand om vattnet och transporterar sedan det till kommunens vattensystem eller till en stenkista. Det finns pumpar som är bra för dräneringsbrunnar och en som kallas för räknings bara pumpar som används vid dräneringar. Du vet att en dränering ska utföras om huset är gammalt och att man märker att källaren uppvisar
fuktskador. Då är det dags att kontakta en dränerings firma som kan hjälpa till.

Vill du bli uppringd? Lämna ditt telefonnummer här